محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : اداره کل راه و شهرسازي  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1393/10/20 ساعت 10:48 نسخه قابل چاپ

به نام خدا

نگاهي به «اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان»

در اوايل سده كنوني، پس از تفكيك قوا از همديگر، «دولت» يا «قوه مجريه» بطور رسمي و قانوني برخوردار از ساختار و تشكيلات تعريف شده متناسب با نيازهاي كلان روبه رشد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و انتظامي در جامعه ايراني مي‌شود كه در طول ايام و بعبارتي چند دهه آخر، سازمان آن دستخوش تغييرات و تحولات فراواني گرديده است.

در اين ميان، از وزارت طرق و شوراع در سال 1309 تا انحلال وزارت راه و ترابري در سال 1390 و همنين از وزارت آباداني و مسكن تا انحلال وزارت مسكن و شهرسازي در سال 1390 و نهايتاً پيرايش «وزارت راه و شهرسازي» در نتيجه تجميع يا ادغام آنها در آغاز دهه نود، تغييرات چشمگيري را در عرصه‌هاي ملي و استاني بخود ديده اند و تجربه نموده‌اند. به تبع آخرين تغييرات بر روي دو وزارتخانه فوق و شكل‌گيري «وزارت راه و شهرسازي» در سطح ملي، اداره كل راه و شهرسازي در استانهاي كشور شكل گرفت.

وزارت راه و شهرسازي در جوار اداره كل راه و شهرسازي در استان، ادارات كل ديگري نيز دارد كه در قالب «شوراي هماهنگي حمل و نقل و مسكن» علاوه بر وظايف اصلي با ادغام برخي فعاليتهاي هماهنگ را در استانهاي مأموريت‌هاي شهرك محوله بر عهده گرفته است و يا پيگيري مي نمايد.

مطابق نمودار سازماني موجود، اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان بطور كلي تشكيل شده است از:

-         در مركز استان: 7 مديريت (معاونت) شامل: دو مديريت عمومي يا پشتيباني و 5 مديريت (معاونت) تخصصي (دو مديريت تخصصي در بخش راه و سه مديريت تخصصي در بخش مسكن)

-         30 اداره ستادي بعنوان زيرمجموعه‌هاي حوزه كاري مدير كل و همچنين 6 مديريت تخصصي و پشتيباني

-         در شهرستانها: 10 اداره اجرايي (راه و شهرسازي) در مراكز استانها

لازم به توضيح است مديريت‌هاي تخصصي بخش راه در زمينه‌هاي : «ساخت  راههاي استان» و «نگهداري راههاي ملي و استاني» فعاليت مي نمايند و مديريت‌هاي تخصصي بخش مسكن در زمينه‌هاي «زمين و املاك»، «ساخت مسكن اجتماعي و ساختمانهاي عمومي و دولتي» و «شهرسازي»، انجام وظيفه مي‌نمايند.

اداره كل راه و شهرسازي از نظر ماهيت وظايف و مأموريتهاي حاكميتي، از يك سو در بحث «راه» چون يك سازمان خدماتي عمل مي‌نمايد و از سوي ديگر در بحث «مسكن» چون يك برنامه‌ريز و ناظر بر توسعه سكونتگاههاي شهري و احداث ساختمان‌هاي عمومي و در عين حال مشاركت جو در مديريت شهري، ظاهر مي‌گردد. اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان، در مجموع داراي 378 نفر پرسنل مي‌باشد كه 103 نفر آن داراي مدرك كارشناسي و بالاتر است و در عين حال .338 نفر پرسنل مرد و بقيه زن مي باشند همچنين 196 نفر پرسنل شاغل در كارهاي ستادي و 182 نفر مستقيماً در كارهاي اجرايي شهرستانها فعالند.

از سوي ديگر 70 نفر در معاونتهاي تخصصي بخش راه و 85 نفر در معاونتهاي تخصصي بخش مسكن مشغولند.    

 

زير ساخت حمل و نقل:

زير ساخت هاي حمل و نقل نه تنها در جابجايي بار- مسافر، بلكه در توسعه سكونتگاهها هم، ايفاي نقش مي‌كنند و روز به روز در زندگي اجتماعي و ساماندهي فضا، جايگاه موثر و تعيين كننده مي‌يابند.

با توجه به قرار گرفتن استان در ميانه غرب كشور و نسبت آن با سه محور عمده توسعه در نيمه غربي ايران كه شامل

1) محور توسعه تهران- قزوين- همدان- كرمانشاه 2) محور توسعه تهران- تبريز- بازرگان 3)‌ محور توسعه شمال  جنوب در نوار غربي كشور (با عبور از استان) مي باشند. زمينه هاي مساعد را براي توسعه  عمومي استان فراهم نموده اند.

استان كردستان در حال حاضر، از نقطه نظر زير ساخت حمل و نقل، علي اخصوص جاده اي بين شهري در مضيقه مي‌باشد تكميل شبكه بزرگراهي استان با اضافه اتصال مركز استان به راه آهن سراسري از طريق همدان در عين حال به بهره برداري رساندن فرودگاه سقز و ارتقاء فرودگاه سنندج از نظر برخورداري از ناوگان مي تواند خروج استان از مدار توسعه نيافتگي را به جد نويد دهد. طرحها و پروژه هاي فوق ، نقش كليدي و اساسي در توسعه هم جانبه و پايدار استان دارند.